|

Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

1.1.   Pořadatelem soutěže je společnost Limex ČR, s.r.o., IČ: 25332309, se sídlem Praha 4, Vídeňská 744/2, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96723 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Doba a místo konání soutěže

2.1.   Soutěž se bude konat v období od 1.1.2013 do 31.12.2013

2.2. Soutěž bude probíhat na internetových stránkách www.kobercetrend.cz

 

3. Pravidla soutěže

3.1.   Soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let.

3.2. Soutěžícím se stává osoba, která zodpoví v dotazníku Pořadatele všechny otázky a odešle vyplněný dotazník Pořadateli elektronickou cestou na adresu soutez@kobercetrend.cz

3.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k některé z výše uvedených osob osobou blízkou ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby.

 

4. Výhry

4.1.   Ze soutěžících, kteří zodpoví všechny otázky v dotazníku vylosuje pořadatel soutěže po každých třech kalendářních měsících po dobu konání soutěže jednoho výherce. Výherce získá poukázky na nákup zboží v prodejnách KOBERCR TREND v hodnotě 5.000,-Kč. Slosování probíhá v prvním týdnu měsíce duben 2013, červenec 2013, říjen 2013 a leden 2014.

4.2. Výherce bude informován o své výhře telefonicky, e-mailem nebo poštou, podle kontaktních údajů uvedených ve formuláři. Předání výhry bude uskutečněno do 30 dnů od slosování osobně v kanceláři firmy Limex v Drašarově ulici v Berouně.

4.3. Jména výherců nebudou zveřejňována.

4.4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit uvedenou výhru jinou výhrou minimálně v hodnotě výše uvedené.

4.5. Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s vyplněním dotazníku a účasti v soutěži.

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1.   Odesláním vyplněného dotazníku dává soutěžící souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů.

5.2. Souhlas je udělován za účelem organizace soutěže, vyhodnocení a kontaktování výherců soutěže. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak bez souhlasu se zpracováním osobních údajů se nelze soutěže zúčastnit.

5.3. Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu konání soutěže. Po jejím ukončení a vyhlášení výsledků budou osobní údaje zlikvidovány.

5.4. Soutěžící má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou zpracovány.

5.5. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

6.  Další podmínky

6.1.   Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování soutěžících, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže.

6.2. O změně pravidel soutěže či jejím ukončení bude Pořadatel soutěžící vhodným způsobem informovat především na internetové stránce www.kobercetrend.cz.

Limex ČR, s.r.o.

lidi úvod

Seznamte se s námi

Firma Koberce Trend je mezinárodně působící obchodní řetězec, založen roku 1996 a k dnešnímu dni provozuje 63 maloobchodních prodejen. Koberce Trend je největší obchodní řetězec v ČR v sortimentu koberce metráž, kusové koberce, PVC a běhouny, laminátové podlahy, zdravotní matrace, garnýže, podlahové lišty a doplňky.

Provozovatel webu Limex ČR, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Podmínky a poučení o zpracování osobních údajů.

Rozumím
x